Εγκαταστάσεις PDF Print E-mail


Τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης “ΑΓΓΕΛΟΣ” βρίσκονται στην Βέροια ενώ το υποκατάστημα βρίσκεται στην Καλή Πέλλας. Στο υποκατάστημα στεγάζονται οι εγκαταστάσεις για την διαλογή, τυποποίηση και ψυχρή συντήρηση των προϊόντων.