Κυδώνια

Περιοχή συγκομιδής: Νομός Ημαθίας


Συσκευασία:


Χάρτινο κιβώτιο 10kg  

Ξύλινο κιβώτιο 6kg

Πλαστικό κιβώτιο 10kg